Μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον

09 Jul 2020

Category:

απο την κατασκευή και λειτουργεία φωτοβολταικού πάρκου

Σε τεμάχια περιοχής που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Ψημολόφου, της επαρχίας Λευκωσίας, με ιδιοκτήτη την εταιρεία C.N. SHIACOLAS (Farms) LTD, προγραμματίζεται η κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Για την αδειοδότηση του έργου και συμφώνα με τον νόμο Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων από ορισμένα έργα Αρ.140(Ι/2005) – Κ.Δ.Π. 420/2008 απαιτείται η εκπόνηση Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΕΕΠ) αφού η δυναμικότητα του έργου ανέρχεται στα 2.410 KW (>150KW).

Κατεβάστε την μελέτη


 
21 Prodromos Str,
      2nd Floor, 1095
      Nicosia, Cyprus
+357 22665607