Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Σύντομης Διάρκειας για το Αθλητικό Κέντρο ΚΟΠ στον Κόρνο

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Σύντομης Διάρκειας για το Αθλητικό Κέντρο ΚΟΠ στον Κόρνο